Gradilište

Gradilište je prostor na kojem se gradi ili obnavlja zgrada, infrastruktura ili neke druge vrste građevinskih projekata i može varirati od malih projekata poput obnove domova do velikih projekata poput nebodera, autocesta ili mostova.

Na gradilištima uobičajeno imate radnike, opremu i materijale, uključujući arhitekte, inženjere, voditelje projekata, tesare, električare, vodoinstalatere kao i strojeve, bagere i dizalice. Sigurnost je najvažnija briga na gradilištima zbog prisutnosti teških strojeva, kao i opasnosti koja može nastati od električnih instalacija ili padajućih predmeta.

Gradilišta često zahtijevaju dozvole i odobrenja lokalnih vlasti i moraju se pridržavati posebnih propisa i kodeksa koji se odnose na izgradnju i sigurnost. Ti se propisi mogu razlikovati ovisno o lokaciji i vrsti projekta. Gradilišta su privremene prirode i demontiraju se kada se projekt završi.

ŽIVOTNI CIKLUS GRADILIŠTA

Životni ciklus gradilišta možemo podijeliti u četiri faze: planiranje, projektiranje, izgradnja i rad/održavanje.

1. Planiranje: Faza planiranja uključuje utvrđivanje potrebe za građevinskim projektom i izradu plana projekta, uključujući proračun, vremenski raspored i opseg rada. To može uključivati ​​dobivanje potrebnih dozvola i odobrenja od lokalnih vlasti, provođenje studija izvedivosti i prepoznavanje potencijalnih rizika.

2. Dizajn: U fazi projektiranja, arhitekti i inženjeri izrađuju detaljne planove i specifikacije za građevinski projekt. To uključuje izradu nacrta, određivanje potrebnih materijala i opreme te osiguravanje da dizajn zadovoljava sve relevantne kodove i propise.

3. Izgradnja: Faza izgradnje uključuje izgradnju strukture ili infrastrukture prema planovima i specifikacijama razvijenim tijekom faze projektiranja. To obično uključuje zapošljavanje obrtnika, koordinaciju s podizvođačima i nadgledanje svakodnevnih aktivnosti na gradilištu.

4. Rad/održavanje: Nakon završetka izgradnje, gradilište prelazi u fazu rada i održavanja. To uključuje redovite preglede, popravke i održavanje kako bi se osiguralo da struktura ili infrastruktura nastavi funkcionirati kako je predviđeno. U nekim slučajevima ova faza također može uključivati ​​stavljanje izvan pogona ili rušenje strukture.

Tijekom cijelog životnog ciklusa gradilišta, sigurnost je ključna briga. Moraju se poduzeti koraci kako bi se osigurala sigurnost radnika i javnosti, uključujući korištenje osobne zaštitne opreme, poštivanje sigurnosnih propisa i redovite sigurnosne inspekcije.

TKO SU KLJUČNI LJUDI NA GRADILIŠTU?

Ne postoji samo jedna osoba koja je najvažnija na gradilištu, jer su različite uloge i odgovornosti ključne za uspjeh projekta. Međutim, svaka osoba na gradilištu igra ključnu ulogu u osiguravanju sigurnog završetka projekta, na vrijeme i unutar proračuna.

Neki od ključnih ljudi na gradilištu su:

1. Voditelj projekta: odgovoran je za nadgledanje cijelog projekta, koordinaciju s različitim dionicima i osiguravanje da projekt bude dovršen na vrijeme i unutar proračuna.

2. Arhitekt/inženjer: odgovoran za projektiranje zgrade ili građevine i osiguravanje da zadovoljava sve relevantne kodove i standarde.

3. Voditelj gradilišta /Poslovođa: odgovoran je za nadgledanje svakodnevnih aktivnosti na gradilištu, osiguravanje sigurnog i učinkovitog izvođenja radova te koordinaciju s podizvođačima i drugim osobljem.

4. Zanatlije: uključujući tesare, električare, vodoinstalatere i druge kvalificirane radnike koji obavljaju specifične zadatke na gradilištu.

5. Službenik za sigurnost: odgovoran je za osiguranje poštivanja svih sigurnosnih protokola na gradilištu, uključujući korištenje osobne zaštitne opreme, poštivanje sigurnosnih propisa i redovite sigurnosne inspekcije.

Sve u svemu, svaka osoba na gradilištu igra važnu ulogu u osiguravanju uspješnog završetka projekta. Suradnja i komunikacija među svim dionicima ključni su za postizanje ovog cilja.

Autor: Sanin Radulovic

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Tko je tim Profesio? Andrea

Našem timu pridružila se nova kolegica Andrea. Andrea je apsolventica na Pravnom fakultetu, s naglaskom na specijalizaciju u radnopravnom zakonodavstvu, s višegodišnjim iskustvom u financijama

Tko je tim Profesio? Matija

Našem timu se pridružio novi kolega Matija. Matija Mirković je stručnjak za razvoj poslovanja i savjetovanje u području ljudskih resursa s višegodišnjim iskustvom u industriji.