Informativni izračun - dobivate za samo 3 sata

Izračun koji ćete dobiti transparentno Vam pokazuje cijenu naše usluge. Benefiti naše Payroll usluge:

agencija preuzima kompletnu administraciju zaposlenika

agencija preuzima brigu oko izračuna plaće

naši zaposlenici su stručnjaci iz područja ljudskih resursa i obračuna plaća

transparenta usluga prilagođena svakom klijentu