Kako funkcionira privremeno zapošljavanje u Hrvatskoj?

Nemate tvrtku u Hrvatskoj a želite zaposliti radnika u Hrvatskoj? Ovdje ćete naći sve važne informacije i upute.

Što je to? Privremeno zapošljavanje je djelatnost agencije kao tzv. primarnog poslodavca, koja sklapa radnopravni ugovor s radnikom kojega potom ustupa drugom poslodavcu (korisniku), kod kojega taj radnik stvarno obavlja posao (tripartitni odnos).

Zakonski propisi

Privremeno zapošljavanje u Hrvatskoj regulirano je zakonom o radu. Zadnja dva zakona objavljena su 2014 godine ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html ) i 2019 godine ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1940.html ). Kao zadnja izmjena istih 2023 godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2343.html ).

Niže ćemo vam u kratkim crtama predstaviti najvažnije odredbe iz zakona

  • Agencije koje pružaju uslugu privremenog zapošljavanja trebaju biti upisane u Knjigu evidencija agencija.
  • Prije upućivanja ustupljenog radnika korisniku, agencija mu je dužna uručiti uputnicu, koja mora sadržavati podatke iz članka 46. stavka 2. Zakona
  • Korisnik ne smije koristiti rad istog ustupljenog radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom. Prekid kraći od tri mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od tri godine iz stavka 1. ovoga članka.
  • Korisnik se u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi ovoga i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika.

Prava i obveze radnika

Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme.

Ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od plaće, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom.

Prestanak potrebe za ustupljenim radnikom kod korisnika prije isteka razdoblja za koje je ustupljen, ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova.

Radnici koji su privremeno zaposleni imaju ista prava kao i stalno zaposleni, uključujući pravo na plaću, godišnji odmor, zdravstveno osiguranje i druge pogodnosti. Svi ovi detalji trebaju biti navedeni u ugovoru o privremenom zapošljavanju.

Prijava radnika

Nakon što Agencija potpiše Ugovor o ustupanju sa klijentom te Ugovor o radu sa radnikom, Agencija prikuplja podatke i dokumente koji su potrebni za prijavu na Mirovinsko i Zdrastveno Osiguranje.

Potrebni dokumenti:

Kopija osobne iskaznice ili kopija boravišne iskaznice ( prijava boravka s MUP-a)

Porezna kartica ( Vadi se na poreznoj upravi prema mjestu boravišta a ili prebivališta)

Ispis staža s mirovinskog osiguranja ( e-radna knjižica)

Kopija svjedodžbe ili diplome o zadnjem završenom školovanju

Tekući račun za isplatu plaće( upute o plaćanju iz banke)

Plaća radnika u Hrvatskoj

U Hrvatskoj nailazimo velike razlike u plaćama. Visina plaće ovisi o regiji u kojoj radnik radi, godinama iskustva, stručnoj spremi, području posla kojim se tvrtka bavi. Dok još ima velik dio radnika koji zarađuju plaću ispod prosjeka, sve je veći broj radnika koje su po iznosu bliže plaćama iz susjednih zapadnih EU zemalja.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svibanj 2023. iznosila je 1 133 eura dok je prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svibanj 2023. iznosila je 1 562 eura.

Minimalna plaća za 2023. godinu iznosi 700,00 eura bruto, odnosno 560,00 eura neto ne uzimajući u obzir porez i prirez.

Vlada je donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2024. godinu kojom se ta plaća određuje u iznosu od 840 eura bruto, a neto minimalac trebao bi biti oko 677 eura.

Plaću se u Hrvatskoj isplaćuje retroaktivno do 15tog u mjesecu, na primjer plaću za Kolovoz potrebno je radniku isplatiti između prvog i 15tog rujna.

Želite besplatan informativni obračun plaće ili vas zanimaju dodatne informacije o privremenom zapošljavanju, kontaktirajte nas na info@profesio.hr

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Tko je tim Profesio? Andrea

Našem timu pridružila se nova kolegica Andrea. Andrea je apsolventica na Pravnom fakultetu, s naglaskom na specijalizaciju u radnopravnom zakonodavstvu, s višegodišnjim iskustvom u financijama

Tko je tim Profesio? Matija

Našem timu se pridružio novi kolega Matija. Matija Mirković je stručnjak za razvoj poslovanja i savjetovanje u području ljudskih resursa s višegodišnjim iskustvom u industriji.