Koliko zaista znamo komunicirati i slušati?

Svakodnevno komuniciramo u privatnom i u poslovnom svijetu. No znamo li zaista komunicirati i aktivno slušati sugovornika?

Komunikacija je neophodna sastavnica svakodnevnog privatnog i poslovnog života. Ljudi komuniciraju i kada toga nisu svjesni. Komuniciramo iz mnogo različitih razloga. Komuniciranje rezultira namjeravanim, ali i nenamjeravanim učincima, te je komunikacija obično obostrana. Komuniciranje uključuje najmanje dvije osobe koje jedna na drugu utječu u nejednakoj mjeri. Komunikacija se dogodila i onda kada nije bila uspješna. Elementi procesa komunikacije su pošiljatelj, poruka i primatelj poruke. U komunikaciji sudjeluju pošiljatelj i primatelj poruke.

Pošiljatelj je osoba koja ima za priopćiti neku poruku ili informaciju koja bi trebala biti što jasnija i jednoznačnija, kako bi je primatelj poruke mogao što bolje razumjeti. Ukoliko pošiljatelj neiskomunicira poruku na adekvatan način, dolazi do šumova u kanalu i navedena poruka, koju je pošiljatelj uputio prema primatelju, postaje nejasna. Za što bolju komunikaciju potrebno je da svi komunikacijski elementi budu zadovoljeni. U društvenom svijetu, a posebno u poslovnoj komunikaciji, uspješna komunikacija je neophodna za ostvarivanje odnosa i razmjenu informacija. Uspješnom komunikacijom podrazumijeva se kada svi sudionici razgovora imaju jednako ili slično razumijevanje onoga što je izrečeno. Velika važnost se pridaje komunikaciji, ali isto toliko je važna i vještina slušanja.

Vještina slušanja definira se kao proces primanja, razumijevanja i reagiranja na određenu poruku koju govornik šalje. Slušanje je aktivan, a ne pasivan proces. U aktivnom slušanju pokazuje se istinski interes za slušanje i razumijevanje govornika, dok u pasivnom slušanju dolazi do nesigurnosti u razumijevanju onoga što govornik želi reći. Slušati nije isto što i čuti. Velik broj ljudi smatra se dobrim slušačima rođenima s vještinom slušanja i ne vide potrebu usavršavati se i učiti u ovome, tako naizgled prirodnom području. Iz tih razloga svakodnevno svjedočimo svađama i razmiricama koje nastaju upravo zbog nedostatka aktivnog slušanja. Slušanje nije automatsko.

Ukoliko neka tema nije zanimljiva, može se odglumiti slušanje sugovornika i uopće aktivno ne sudjelovati u slušanju. Odgovaranje na samu poruku je efikasnije kada se sugovornika sluša s razumijevanjem. Slušatelji ne odgovaraju uvijek jasno govorniku upravo iz razloga jer ne slušaju. Koliko puta se može i u svakodnevnom razgovoru čuti rečenica „Pa ti mene uopće ne slušaš!“. Ljudi su vrlo osjetljivi na znakove neslušanja premda ih nije uvijek lako primijetiti. U poslovnoj komunikaciji svakodnevno se susreću izazovi u percepciji i vještini slušanja bez obzira na kojoj se razini nalazimo.

Komuniciranje i vještina slušanja su međusobno povezane te jedna bez druge nikako ne mogu funkcionirati. Vrlo je važno raditi na sebi te učiti komunicirati, ali i aktivno slušati. Iako se naizgled čini da nam je komuniciranje i slušanje prirodno usađeno postavlja se pitanje je li to zaista tako?

Autor: Jurja Prpić

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Tko je tim Profesio? Janette

Pripremite se za avanturu s Janette, vašom prijateljskom koordinatoricom globalne mobilnosti!  Dakle, jeste li spremni započeti nevjerojatno putovanje sa mnom? Pripremite se, jer svijet čeka,

Gradilište

Gradilište je prostor na kojem se gradi ili obnavlja zgrada, infrastruktura ili neke druge vrste građevinskih projekata i može varirati od malih projekata poput obnove