Novosti koje nam donosi novi Zakon o radu

Uskoro stiže novi Zakon o radu. Izmjene koje se najavljuju trebale bi ga prilagoditi i približiti suvremenim potrebama tržišta rada.

Jedna od najvažnijih promjena uključuje ograničavanje broja uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme. To znači da će biti moguće sklopiti samo tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme ili aneksa ugovora kod istog poslodavca ili poslodavaca koji su za njega vezani. Tri uzastopna ugovora će se moći potpisati jedino ukoliko za to postoji objektivan razlog koji to opravdava i koji se obavezno mora navesti u ugovoru. Radnik koji najmanje šest mjeseci radi kod istog poslodavca kao i radnik kojem je isteklo razdoblje probnog rada, ukoliko je ugovoreno, ima pravo zatražiti sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Poslodavac je dužan razmotriti zahtjev radnika i ukoliko ga odluči odbiti obavezan je o tome pisanim putem radnika obavijestiti i obrazložiti svoju odluku. Najmanje jednom u  kalendarskoj godini radnik ima mogućnost dostaviti zahtjev za zapošljavanje na neodređeno vrijeme poslodavcu na koji treba dobiti pisani odgovor u roku od 30 dana od kada je poslodavac zaprimio zahtjev.

Između dva ugovora više se neće smatrati pauzom prekid od dva mjeseca nego prekid od šest mjeseci. Ovom promjenom bi se svakako smanjio broj zapošljavanja na određeno vrijeme te prekid rada s radnicima na dva mjeseca kako bi ih se opet moglo zaposliti na tri godine neprekidno. Neki radnici rade kod istog poslodavca i više od 10 godina na određeno vrijeme jer se iskorištavala odredba o prekidu od dva mjeseca.

Velika novost i ono što do sada nikako nije bilo uređeno našim Zakonom o radu je prilagodba digitalnih platformi tijekom 2023. godine. Promjene bi trebale zaštititi radnike koji rade posredstvom digitalnih platformi, ali i povećati odgovornost platformi. Te promjene stupaju na snagu tek 2024. godine pa nam ostaje pričekati kako će se to još detaljno zakonski definirati.

Doba pandemije donijelo je rad od kuće koji bi ovim Zakonom o radu trebao biti detaljno definiran. Poslodavci će morati ugovorno utvrditi uvjete pod kojima će radnici moći raditi od doma te kako će i na koji način moći ulaziti radnicima u dom i kontrolirati njihove uvjete rada. Rad od kuće će biti moguć samo ukoliko zaštita na radu procijeni da postoji mali rizik od ozljeda na radu. Postojat će mogućnost stalnog i povremenog rada. Ukoliko radnik od kuće radi duže od 15 dana poslodavac je dužan radniku odrediti i nadoknaditi režijske troškove.

Jedna od većih novosti je da radnici koji imaju više od 65 godina starosti i 15 godina staža te već imaju mirovinu ili će je tek ostvariti nemaju otkaznog roka niti otpremnine. To će olakšati njihovo zapošljavanje, ali i njihovo otpuštanje.

Novost je light bolovanje i neplaćeni dopust za skrb o članovima kućanstva. Radnik će imati pravo koristiti neplaćeni dopust za obiteljske potrebe u trajanju od pet radnih dana godišnje.

Light bolovanje će radnici moći iskoristiti jednom godišnje te će bez posebnih opravdanja imati pravo izostati s posla na trošak poslodavca. No, poslodavac će imati mogućnost propisati trajanje light bolovanja.

Koje će se promjene usvojiti u potpunosti, hoće li ići sasvim u korist radnika ili ne i hoće li biti još novosti oko ustupanja radnika preko agencije vidjet ćemo kada novi Zakon o radu stupi na snagu.

Autor: Jurja Prpić

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Tko je tim Profesio? Andrea

Našem timu pridružila se nova kolegica Andrea. Andrea je apsolventica na Pravnom fakultetu, s naglaskom na specijalizaciju u radnopravnom zakonodavstvu, s višegodišnjim iskustvom u financijama

Tko je tim Profesio? Matija

Našem timu se pridružio novi kolega Matija. Matija Mirković je stručnjak za razvoj poslovanja i savjetovanje u području ljudskih resursa s višegodišnjim iskustvom u industriji.