Tko ima pravo raditi u Hrvatskoj? 

Živjeti u Hrvatskoj ne znači automatski imati pravo raditi unutar njezinih granica. Pravo na rad uređeno je specifičnim propisima i pravnim okvirima. Razumijevanje radnog prava u Hrvatskoj ključno je za osobe koje traže zaposlenje u zemlji. Ovaj članak dublje ulazi u ustavne i pravne aspekte koji određuju tko ima pravo raditi u Hrvatskoj, kao i različite uvjete i ograničenja vezana uz zapošljavanje. 

Pravni Okvir: 

Pravo na rad u Hrvatskoj prvenstveno je definirano sa dva ključna pravna dokumenta: Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o radu. Ustav, kao najviši pravni akt u zemlji, ima prednost pred svakim drugim zakonodavstvom. Članci 55. do 61. Ustava elaboriraju temeljna prava i zaštite vezane uz zapošljavanje. Ove odredbe obuhvaćaju pravo na rad, slobodu odabira zanimanja i zaposlenja, pravo na plaću, socijalnu sigurnost, zaštitu ranjivih skupina i pravo na štrajk. 

Ustavne Odredbe o Radnim Pravima: 

Članak 55. Ustava navodi da svatko ima pravo na rad i slobodu odabira zanimanja i zaposlenja. Ustav jamči jednak pristup svakom poslu i dužnosti pod istim uvjetima. 
Članak 56. naglašava pravo svakog zaposlenika na plaću koja osigurava slobodan i dostojanstven život, uz reguliranje radnog vremena zakonom. 
Članak 57. definira prava zaposlenika i njihovih obitelji u vezi socijalne sigurnosti i socijalnog osiguranja. 
Članak 58. obrađuje zaštitu i pomoć pruženu ranjivim skupinama, poput nezaposlenih i osoba s invaliditetom. 
Ustav također štiti pravo radnika da osnivaju i pridružuju se sindikatima, ističući njihovu ulogu u zaštiti ekonomskih i društvenih interesa.
Članak 61. eksplicitno jamči pravo na štrajk, iako s određenim ograničenjima u određenim sektorima. 

Tko Ima Pravo Raditi u Hrvatskoj: 

Pravo na rad u Hrvatskoj nije univerzalno i podložno je određenim kategorijama i uvjetima. Osobe koje pripadaju sljedećim skupinama imaju slobodu raditi za bilo koju tvrtku, ili unutar Hrvatske ili za stranu tvrtku izvan zemlje: 

 1. Hrvatski građani, 
 1. Državljani trećih zemalja s privremenim boravkom temeljenim na obiteljskom ujedinjenju s hrvatskim državljanima, 
 1. Državljani EU/EEA, 
 1. Državljani trećih zemalja s privremenim boravkom temeljenim na obiteljskom ujedinjenju s državljanima EU/EEA, 
 1. Državljani trećih zemalja s prebivalištem (osobe s dugotrajnim ili stalnim boravkom), 
 1. Državljani trećih zemalja s privremenim boravkom temeljenim na azilu ili supsidijarnoj zaštiti, 
 1. Državljani trećih zemalja s privremenim boravkom temeljenim na obiteljskom ujedinjenju ili životnom partnerstvu s državljanima trećih zemalja koji su dobili EU Plavu Kartu ili dozvolu boravka i rada za premještanje unutar tvrtke, 
 1. Državljani trećih zemalja s privremenim boravkom temeljenim na dugotrajnom boravku u drugoj zemlji EU/EEA, 
 1. Državljani trećih zemalja s privremenim boravkom temeljenim na obiteljskom ujedinjenju ili životnom partnerstvu s državljanima trećih zemalja koji su dobili dugotrajan boravak u drugoj zemlji EU/EEA, 
 1. Državljani trećih zemalja s autonomnim boravkom, 
 1. Državljani trećih zemalja s privremenim boravkom kao upućeni radnik, 
 1. Državljani trećih zemalja s privremenim boravkom u svrhu istraživanja pod ugovorom gosta, 
 1. Državljani trećih zemalja s privremenim boravkom temeljenim na obiteljskom ujedinjenju ili životnom partnerstvu s istraživačem koji ima ugovor gosta, 
 1. Državljani trećih zemalja s privremenim boravkom temeljenim na studiju ako rade ili su samozaposleni do 20 sati tjedno, osim kada je studentski staž integralni dio studijskog programa, 
 1. Državljani trećih zemalja s statusom punopravnog studenta ako obavljaju posao putem ovlaštenih posrednika, bez zaposlenja do 20 sati tjedno, 
 1. Izbjeglice, 
 1. Tražitelji međunarodne zaštite sukladno propisima koji reguliraju međunarodnu zaštitu, 
 1. Osobe s odobrenim boravištem iz humanitarnih razloga, i 
 1. Supružnici onih s odobrenim boravištem iz humanitarnih razloga ako također imaju odobreno boravište. 

Dobna Ograničenja i Uvjeti Zaposlenja: 

Prema Zakonu o radu, minimalna dob za zaposlenje u Hrvatskoj je 15 godina. Osobe u dobi od 15 do 18 godina koje pohađaju obvezno osnovno obrazovanje ne smiju biti zaposlene. Maloljetnici stariji od 15 godina mogu sklopiti ugovor o radu, pod uvjetom da ih njihovi zakonski zastupnici ovlaste. Međutim, određena ograničenja postoje kako bi se osigurala sigurnost, zdravlje i razvoj maloljetnika, uključujući ograničenja radnog vremena i vrste posla. 

Razumijevanje pravnog okvira koji regulira pravo raditi u Hrvatskoj ključno je kako za poslodavce tako i za zaposlenike. Ustavne i zakonske odredbe razmatrane u ovom članku služe kao sveobuhvatan vodič za snalaženje u kompleksnostima radnih prava u Hrvatskoj. Budući da zemlja promiče načela jednakosti, socijalne sigurnosti i zaštite ranjivih skupina, važno je da osobe koje traže zaposlenje u Hrvatskoj dobro poznaju ove propise kako bi osigurale usklađenost i pravedan tretman na radnom mjestu. 

Za personalizirano vođenje i stručne savjete o vašoj specifičnoj situaciji, ne ustručavajte se obratiti se Profesio. Bilo da ste poslodavac koji želi osigurati usklađenost ili pojedinac koji traži jasnoću o svojim pravima, naš iskusni tim tu je da vam pomogne. 

Pošaljite e-mail Profesiu odmah na info@profesio.hr ili janette.milinovic@profesio.hr kako biste započeli svoje putovanje prema temeljitom razumijevanju radnih prava u Hrvatskoj.  

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Tko je tim Profesio? Andrea

Našem timu pridružila se nova kolegica Andrea. Andrea je apsolventica na Pravnom fakultetu, s naglaskom na specijalizaciju u radnopravnom zakonodavstvu, s višegodišnjim iskustvom u financijama

Tko je tim Profesio? Matija

Našem timu se pridružio novi kolega Matija. Matija Mirković je stručnjak za razvoj poslovanja i savjetovanje u području ljudskih resursa s višegodišnjim iskustvom u industriji.