Izmjene i dopune zakona o radu – rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu

U prošlom članku dotaknuli smo se izmjena i dopuna zakona o radu vezanih za rad na određeno vrijeme koji su stupili na snagu 01.01.2023. godine. Danas ćemo se dotaknuti dijela koji se uz rad na određeno vrijeme čekao s velikim iščekivanjem. To je tzv. rad od kuće, o kojem se nije niti razmišljalo dok nam COVID-19 nije ušao u živote i promijenio kako životne tako i poslovne navike i procese. Iako su neke tvrtke već imale uveden rad od kuće kao dio politike poslovanja, velik broj tvrtki to nije uopće poznavao. Dolaskom COVID-a nitko se nije pitao kako će se to zakonski provesti, je li potrebna briga poslodavca oko zaštite na radu i treba li poslodavac pokriti troškove radnika. Tada nam je svima bila najveća briga biti doma na sigurnom. Kako je vrijeme odmicalo i epidemija se smanjivala, javilo se pitanje kako i na koji način regulirati rad od kuće.

Ukoliko u izmjenama i dopunama zakona o radu tražite pojam rad o kuće nećete ga naći. U zakonu se sada nalaze dva nova pojma koja reguliraju rad izvan ureda.

Rad na izdvojenom mjestu rada i Rad na daljinu. Sada se postavlja pitanje koji je za koje radnike?

Rad na izdvojenom mjestu rada je pojam koji će sigurno izazvati interes većine poslodavaca. To je pojam koji označava rad od kuće i svako drugo radno mjesto koje nije mjesto poslodavca. Rad na izdvojenom mjestu rada može biti povremen, privremen ili stalan, ali ga je potrebno točno definirati ugovorom o radu. Osim u iznimnim uvjetima, kao što su epidemija bolesti, potres, poplava, ekološki incident ili slične pojave, poslodavac može radi nastanka poslovanja te zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i drugih osoba bez izmjene ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad na izdvojenom mjestu rada. No, poslodavac je u ovom slučaju, ukoliko bi taj rad trajao duže od 30 dana, počevši od dana nastanka izvanrednih okolnosti, dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu s obveznim sadržajem ugovora o radu u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada.

Ugovor o radu u koji uključuje rad na izdvojenom mjestu rada mora sadržavati i dodatne podatke od običnog ugovora kao što su:

  • organizacija rada koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu
  • način evidentiranja radnog vremena
  • sredstva rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati odnosno uporabi vlastitih sredstava rada radnika, ako ih koristi, te naknadi troškova u vezi s tim
  • naknada troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan nadoknaditi radniku ako je rad ugovoren kao stalan ili kada razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana, osim ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije ugovoreno povoljnije
  • način ostvarivanja prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju, jednako kao i za ostale zaposlene kod toga poslodavca
  • trajanje rada odnosno način utvrđivanja trajanja takvog rada

Obveze poslodavca prema radnicima koji rade na izdvojenom mjestu rada su vrlo specificirane ovom Izmjenom i dopunom zakona o radu. Plaća i druga materijalna prava ne smiju biti utvrđena manjim iznosom od plaće radnika koji u prostoru poslodavca rade na istim ili sličnim poslovima. Poslodavac je također dužan radniku prilagoditi količinu i rokove izvršenja posla na način da radniku ne uskraćuje korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor. Poslodavac ima pravo ući u prostor doma radnika ili neki drugi prostor koji nije prostor poslodavca radi održavanje opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog za uvjete rada radnika. Ovaj dio mora biti ugovoren između radnika i poslodavca i samo u vrijeme koje je dogovoreno s radnikom. Poslodavac je također dužan radniku koji radi na izdvojenom mjestu rada osigurati zaštitu privatnosti te osigurati rad na siguran način koji ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika koje je procijenjeno u skladu s propisima zaštite na radu i sigurnosti na radu.

Radnik koji radi na izdvojenom mjestu radu dužan je pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim propisima.

Svakako je korisno za napomenuti kako radnik ima mogućnost tražiti poslodavca da mu omogući na određeno vrijeme ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada i to u slučaju:

  • zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti ili utvrđenog invaliditeta
  • trudnoće ili roditeljskih obveza prema djeci do navršene osme godine života
  • pružanja osobne skrbi koja je, zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga potrebna članu uže obitelji ili je potrebna osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu

Ukoliko su radnik i poslodavac sklopili ugovor o radu s privremenim trajanjem izdvojenog mjesta rada, radnik može zatražiti od poslodavca i da prije isteka na koji su sklopili ugovor s izdvojenim mjestom rada započne ponovno s radom u prostoru poslodavca. Poslodavac također može razmotriti radnikov zahtjev i ukoliko zahtjev odbija dužan je u roku od 15 dana od primitka zahtjeva dostaviti obrazloženi odgovor radniku. Ukoliko je suglasan s istim poslodavac i radnik će sklopiti ugovor o radu u prostoru poslodavca.

Rad na izdvojenom mjestu rada odnosno rad od kuće uvršten je u zakon i dobio je svoju zakonsku notu, a vrijeme i sudska praksa će pokazati je li dobro definiran ili je neke stvari potrebno mijenjati.

Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, ali o tome više u našem sljedećem članku.

Autor: Jurja Prpić

Imaš pitanje?

Javi nam se na jurja.prpic@profesio.hr

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Tko je tim Profesio? Ivana

Vrijeme je da vam predstavimo i našu novu članicu tima Ivanu koja radi kao administrator za ljudske potencijale. Saznajmo neke detalje koje nismo znali o