Pitajte pravnika!

Postoji li vremensko ograničenje rada preko agencije? Koliko dugo radnik može raditi preko agencije?

Zakon o radu ne propisuje nikakvo vremensko ograničenje dužine rada preko Agencije, ali ograničava razdoblje u kojem radnik može obavljati iste poslove kod jednog korisnika. Radnik u pravilu smije obavljati iste poslove kod jednog korisnika maksimalno u neprekinutom razdoblju od tri godine. Iznimno, u slučaju da je obavljanje tih poslova potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom radnik može obavljati poslove i u dužem razdoblju. Nakon proteka tog zakonom određenog razdoblja Agencija mora radnika rasporediti na drugo radno mjesto ili kod drugog korisnika.

Može li radnik temeljem jednog ugovora o radu s Agencijom raditi kod više Korisnika?

Može. Privremeno zapošljavanje je trostrani odnos: agencija – korisnik – radnik, pri čemu je agencija poslodavac Agencija s korisnikom sklapa ugovor o ustupanju radnika, ovisno o potrebama tog korisnika, dok ugovor o radu za obavljanje poslova kod korisnika sklapaju samo Agencija i radnik. Zakon ne ograničava mogućnost ustupanja radnika na rad kod samo jednog korisnika, tako da Agencija može uputiti radnika i na rad kod drugog korisnika u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu. Također, nema niti zakonskog ograničenja da radnik bude upućen na rad kod dva korisnika istovremeno, ako s radnikom sklopi takav ugovor o radu i ako su ispunjeni i ostali zakonski uvjeti za takav rad.

Odgovara: Hrvoje Jukić, dipl.iur.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Tko je tim Profesio? Janette

Pripremite se za avanturu s Janette, vašom prijateljskom koordinatoricom globalne mobilnosti!  Dakle, jeste li spremni započeti nevjerojatno putovanje sa mnom? Pripremite se, jer svijet čeka,

Gradilište

Gradilište je prostor na kojem se gradi ili obnavlja zgrada, infrastruktura ili neke druge vrste građevinskih projekata i može varirati od malih projekata poput obnove