Pitajte pravnika!

Postoji li vremensko ograničenje rada preko agencije? Koliko dugo radnik može raditi preko agencije?

Zakon o radu ne propisuje nikakvo vremensko ograničenje dužine rada preko Agencije, ali ograničava razdoblje u kojem radnik može obavljati iste poslove kod jednog korisnika. Radnik u pravilu smije obavljati iste poslove kod jednog korisnika maksimalno u neprekinutom razdoblju od tri godine. Iznimno, u slučaju da je obavljanje tih poslova potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom radnik može obavljati poslove i u dužem razdoblju. Nakon proteka tog zakonom određenog razdoblja Agencija mora radnika rasporediti na drugo radno mjesto ili kod drugog korisnika.

Može li radnik temeljem jednog ugovora o radu s Agencijom raditi kod više Korisnika?

Može. Privremeno zapošljavanje je trostrani odnos: agencija – korisnik – radnik, pri čemu je agencija poslodavac Agencija s korisnikom sklapa ugovor o ustupanju radnika, ovisno o potrebama tog korisnika, dok ugovor o radu za obavljanje poslova kod korisnika sklapaju samo Agencija i radnik. Zakon ne ograničava mogućnost ustupanja radnika na rad kod samo jednog korisnika, tako da Agencija može uputiti radnika i na rad kod drugog korisnika u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu. Također, nema niti zakonskog ograničenja da radnik bude upućen na rad kod dva korisnika istovremeno, ako s radnikom sklopi takav ugovor o radu i ako su ispunjeni i ostali zakonski uvjeti za takav rad.

Odgovara: Hrvoje Jukić, dipl.iur.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Tko ima pravo raditi u Hrvatskoj? 

Živjeti u Hrvatskoj ne znači automatski imati pravo raditi unutar njezinih granica. Pravo na rad uređeno je specifičnim propisima i pravnim okvirima. Razumijevanje radnog prava