Pitajte pravnika!

Kada se radnik zapošljava preko agencije većina ima isto pitanje. Moram li platiti proviziju agenciji?

Može li se s Agencijom za privremeno zapošljavanje potpisati ugovor o radu na neodređeno vrijeme?

Može. Članak 46. st.1  Zakona o radu izričito predviđa da Agencija i radnik mogu sklopiti ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova i na određeno i na neodređeno vrijeme.

Plaća li radnik Agenciji proviziju za uslugu svog ustupanja?

Agencija radniku ne smije naplatiti naknadu za njegovo ustupanje korisniku, odnosno naknadu u slučaju sklapanja ugovora o radu između ustupljenog radnika i korisnika. Za razliku od posredovanja u zapošljavanju Agencija u slučaju privremenog zapošljavanja sklapa s radnikom ugovor o radu, kojim Agencija i radnik reguliraju sva svoja prava i obveze, a Agencija sa korisnikom ugovara naknadu za svoje usluge.

Odgovara: Hrvoje Jukić, dipl.iur.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Tko je tim Profesio? Janette

Pripremite se za avanturu s Janette, vašom prijateljskom koordinatoricom globalne mobilnosti!  Dakle, jeste li spremni započeti nevjerojatno putovanje sa mnom? Pripremite se, jer svijet čeka,

Gradilište

Gradilište je prostor na kojem se gradi ili obnavlja zgrada, infrastruktura ili neke druge vrste građevinskih projekata i može varirati od malih projekata poput obnove